Community

De Rechtmakers® Community

De Rechtmakers® Community is een platform voor eenieder die zich verder wil ontwikkelen en bekwamen om te werken volgens de Rechtmakers® methode.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot certificering voor conscious contracting volgens de methode van De Rechtmakers®. Dit traject bieden wij aan voor:

  • Degenen die zich willen bekwamen in het proces als begeleider en opsteller van conscious contracts volgens de methode van De Rechtmakers®.
  • Partijen die ondersteuning of begeleiding wensen in het proces van conscious contracting.

Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.