DE RECHTMAKERS® METHODE

Conscious Contracting volgens de Rechtmakers®

De Rechtmakers® begeleiden en trainen partijen in het proces van duurzaam contracteren, ook wel conscious contracting genoemd.

Contracten hebben vaak een dwingende uitwerking op allerlei processen binnen organisaties. Vaak worden ze door een van de contracterende partijen opgelegd en de ander mag 'tekenen bij het kruisje'.

De complexiteit van onze samenleving neemt toe en om wendbaar te zijn is het noodzakelijk zich te kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Dit kan bereikt worden door anders te organiseren en ook door op een andere manier afspraken te maken.

Omdat traditionele contracten vaak de nadruk leggen op het beperken van risico's en aansprakelijkheid voor een van de partijen ademen ze de sfeer van wantrouwen, waardoor mensen en processen verstijven. Conscious contracts leggen een basis voor een goede relatie, vertrouwen in elkaar en bevorderen de nodige wendbaarheid en effectiviteit van organisaties.

Conscious contracts zijn een bindmiddel tussen alle betrokkenen om beter samen en cliëntgericht te kunnen werken, betere producten of diensten te kunnen leveren en een goede samenwerking op te bouwen.

De focus ligt daarbij op dat wat men met elkaar wil bereiken vanuit een gezamenlijke visie: het opbouwen van een duurzame relatie tussen partners en een effectieve samenwerking.

Darwin had het over "the survival of the fittest". Daarmee bedoelde hij niet de sterkste, maar degene die zich het beste kon aanpassen.