Leergang

De leergang Conscious Contracts volgens de methode van De Rechtmakers®

Meer informatie en aanmelden via een e-mail aan: secretariaat@derechtmakers.nl.


Voor wie?

 • Voor bestuurders, wethouders, inkopers, verkopers, advocaten, (bedrijfs)juristen, beleidsmedewerkers overheid en mediators werkzaam in diverse branches, die zoeken naar effectievere en meer gelijkwaardige vormen van samenwerking zonder administratieve rompslomp.


Wat ontvangt u?

5 trainingsdagen in een groep van maximaal 30 personen. Daarin leert u van praktijkmensen de basiskennis en vaardigheden die nodig zijn voor het proces voor het tot stand komen van een conscious contract. De trainingsdagen bestaan steeds uit theorie, een interactief gedeelte en praktijkoefeningen.

Onderwerpen die onder meer aan bod komen:

 • Visies op contracteren: waar komen de huidige vormen van contracteren vandaan en hoe gaan we ermee om? In hoeverre worden we belemmerd door wet- en regelgeving en waar ligt de ruimte om tot andere afspraken te komen?
 • Context en achtergronden, de belangrijkste bouwstenen, voorwaarden en uitgangspunten van conscious contracting volgens de methode van De Rechtmakers®, de verschillen met de traditionele benadering, effecten: waarom is dit interessant? Bespreking van aarzelingen, bezwaren en tegenwerpingen. En natuurlijk: wat levert het u op?
 • Langetermijnsamenwerking, duurzaamheid, het meten van effecten, andere manieren van monitoren, kennisuitwisseling, ondersteuning/IT, dynamisch model en het werken aan een 'levend' contract.
 • Het ontwikkelen van een oplossingsgerichte houding, van symptomen naar oorzaken, vertrouwen opbouwen en zelfvertrouwen, het onderkennen van stresssignalen en wat daarmee te doen en andere benodigde vaardigheden.
 • Voorbeelden en ervaringen van trajecten uit de praktijk en achtergronden waarom het wel of juist niet werkt.
 • Hoe om te gaan met wetten en regels, systeemwereld versus leefwereld, transitie.


Docenten:

Digna de Bruin en diverse inspirerende gastsprekers

Gastsprekers uit de praktijk:

 • Jos de Blok - oprichter Buurtzorg Nederland
 • Ben Wenting - Instituut voor Samenwerkingsvraagstukken; experts zelfsturing
 • Ard Leferink - Informatica- en data-expert
 • Prof. dr. Maurits Barendrecht, hoogleraar privaatrecht Universiteit van Tilburg en research director HiiL (the Hague institute for innovation of Law)


Opzet van de leergang en het niveau:

Digna de Bruin introduceerde en ontwikkelde conscious contracting volgens de methode van De Rechtmakers® in Nederland en zij heeft op dit gebied veel praktijkervaring opgedaan.

Haar overtuiging is dat 1 ons praktijk(ervaring) meer oplevert dan 1 kilo theorie.

De leergang is daarom interactief van opzet. Praktijk en theorie wisselen elkaar af. Deelnemers ontvangen een reader met inspirerende en verhelderende literatuur. Plezier in het oefenen met en leren van elkaar in een veilige omgeving staan centraal.

Het verdient de voorkeur om de gehele leergang te volgen, want er is sprake van een logische opbouw. In overleg kan er ook gekozen worden voor het volgen van een of meerdere lesdagen.

De leergang geeft de mogelijkheid om kennis te maken met mensen van verschillende achtergronden, die praktijkervaring opdoen met het toepassen van De Rechtmakers® Methode en daarover ervaringen uit te wisselen. Degenen die de gehele leergang hebben gevolgd, kunnen te zijner tijd toetreden tot de conscious contracts community. Daarin wisselen deelnemers ervaringen en knowhow uit.

Certificering:

Het volgen van deze leergang is een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor certificering als begeleider en opsteller van Conscious Contracts volgens De Rechtmakers® Methode. Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij Digna de Bruin, de vertegenwoordiger van www.consciouscontracts.com in Europa.

Zij is bereikbaar op dignadebruin@derechtmakers.nl of via 035- 5435355

Praktische informatie:

Inmiddels is de interactieve leergang Conscious Contracts volgens De Rechtmakers methode afgerond. Heeft u interesse om deze ook te volgen? Teken alvast in voor de volgende leergang. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen aan: secretariaat@derechtmakers.nl.

Bij voldoende deelname verzorg ik een tweede leergang in het najaar.

Locatie: Venwoude, Vuurse Steeg 1, 3749 AN Lage Vuursche.

Uw investering: € 2300,- voor de gehele leergang en intake. € 495,- voor één dagdeel en intake. De eerste bijeenkomst is verplicht. Prijzen inclusief lunch, koffie en thee en exclusief btw.