EXPERTISE

Wij werken onder andere voor de hieronder genoemde bedrijven en organisaties:

Reactie Ward Bijlsma van Menzis op het conscious contract traject:

“Vernieuwend. Een opener mindset; elkaar willen begrijpen. Veel inhoud. We hebben (bijna) niet onderhandeld. Dat is ook uniek”.

“We zien nu veel eerder wat er gebeurt, en gaan het ook nog begrijpen. Daarnaast gaan we elkaar veel meer steunen en ook echt samen dingen doen”.


Reactie zorginkoper grote zorgverzekeraar:

“Het is erg mooi om op basis van vertrouwen dit traject in te gaan. Een verademing tussen alle risicobeheersing die sterk aanwezig is bij zorgverzekeraars”.

“Er is meer sprake van gelijkwaardigheid. Bij het niet behalen van resultaten door de aanbieder kijken we nu gezamenlijk naar oplossingen, in plaats van direct met een stok te slaan”.

Reactie jurist grote zorgverzekeraar:

"Heel inspirerend om dit zo te doen. Op een andere manier in gesprek zijn met zorgaanbieders over afspraken. In het begin ben ik nogal afwachtend geweest, om ruimte te geven aan de inhoud. Ik was ook nog wat zoekend naar mijn rol. Die kwam meer uit de verf tijdens moeilijke momenten van bijeenkomsten. Een sport om dan te kijken wat er WEL mogelijk is en daarmee het proces verder helpen. Tijdens het schrijven van het conscious contract heb ik wel gehad: 'oh, wat eng om niets vast te leggen op juridisch vlak'. We hebben toen wel een 'wijzigingsartikel' geformuleerd."

Bomenstichting Achterhoek