VISIE

De wereld verandert. Mensen veranderen. Organisaties veranderen. Hoe staat het met de contracten?

De wereld verandert snel, de toekomst is onbekend. Hoe verhouden organisaties en juristen zich tot al die veranderingen en hoe gaan wij daar op een goede manier mee om? Er zijn andere vaardigheden nodig dan die we tot nu toe vaak hebben aangeleerd. De noodzaak is voelbaar om te komen tot een geheel andere aanpak ter verbetering van het leven op alle gebieden.

Organisaties ervaren dit en gaan daarom ook anders organiseren, meer cliëntgericht of op basis van zelfsturing bijvoorbeeld. Het ontwikkelen en benutten van de kracht van autonomie, creativiteit, vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid zijn daarbij belangrijke pijlers.

De Rechtmakers® pleiten voor een radicaal andere basishouding bij het maken van contractuele afspraken. De traditionele juridische advisering sluit vaak niet aan op de behoefte van gebruikers aan eenvoud, wendbaarheid en het (zelf) voorkomen en oplossen van problemen. Dit komt omdat de opstellers van contracten en inkopers nog vanuit het oude perspectief denken en handelen. Bij traditionele contracten en de dynamiek die daaruit voortkomt ligt de focus vaak op de vraag wie het 'fout' heeft gedaan en wie dus moet betalen. Deze contracten werken verlammend en polariserend, ze zijn niet toekomstgericht en geven weinig mogelijkheden tot flexibiliteit.

Dit is uiteindelijk niet effectief. Wij zijn van mening dat er betere manieren zijn van samenwerken en contracteren.

Vanuit onze ervaringen bij het maken van goede afspraken en het opstellen van Conscious Contracts, hebben wij De Rechtmakers® Methode ontwikkeld. Aan de hand van deze methode begeleiden wij organisaties bij het proces van het maken van goede afspraken en het opstellen van Conscious Contracts.

Lees hier meer over procesbegeleiding of trainingen door De Rechtmakers®


Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen of onze agenda raadplegen.